“Exponentiële economische groei, rekenkundig noodzakelijk voor de samengestelde rente op de geldhoeveelheid gebaseerd op schuld, loopt uiteindelijk stuk op de eindigheid van de natuurlijke hulpbronnen. ”

Chris Cook

Wat doen commerciële banken?

De belangrijkste diensten die een commerciële bank levert, zijn het bewaren van geld voor haar klanten en het verlenen van leningen aan haar klanten. Door het leveren van deze diensten verbindt een bank klanten die meer geld bezitten dan ze uitgeven met klanten die meer geld uitgeven dan ze bezitten. Op deze manier zorgen banken ervoor dat geld beschikbaar komt voor mensen die bijvoorbeeld een bedrijf willen starten of een huis kopen, maar nog niet voldoende geld bezitten om dit te doen.

Hoe verdient een bank geld?

Een commerciële bank kan op verschillende manieren geld verdienen. De meest traditionele manier is door een hogere procentuele vergoeding – rente – te vragen over de geldbedragen die zij uitleent aan klanten dan de procentuele vergoeding die zij uitkeert aan klanten die het geld beschikbaar stellen voor bewaring.

Behalve het berekenen van rente vragen banken vaak ook vaste vergoedingen voor het uitvoeren van bepaalde soorten transacties of diensten, bijvoorbeeld een vaste periodieke vergoeding voor het beschikbaar stellen van een systeem van betaalautomaten en –passen.

Een derde manier waarop banken geld verdienen is het leveren van financieel advies in ruil voor een vergoeding. Deze vormen van dienstverlening zijn een meer stabiele inkomstenbron voor banken, omdat ze minder gevoelig zijn voor de op- en neerwaartse beweging van economische cycli dan het verschil in rente op leningen en tegoeden.

Sommige grote commerciële banken combineren hun dienstverlening met het aanbieden van verzekeringen. In dat geval wordt het bestaande communicatiekanaal dat een bank heeft met haar klanten tevens gebruikt voor het verkopen van verzekeringsproducten.

Dit zijn allemaal nog vrij overzichtelijke manieren waarop banken geld verdienen. Met de betalingsdiensten, leningen en hypotheken verruimen zij de mogelijkheden voor particulieren en bedrijven om zich te ontwikkelen. Ook met adviezen en verzekeringen kunnen risico’s worden afgedekt die anders ontwikkelingen in de weg zouden staan. Dit zijn dus allemaal diensten die een zeker maatschappelijk nut dienen.

Handelen voor eigen rekening

Met geld is geld te verdienen – dat principe is zo oud als het kapitalistisch systeem. En met veel geld is veel geld te verdienen – dat is iets wat alle bankiers weten. Geld dat stil in een kluis ligt, is dood geld. De markten zijn echter constant in beweging. Voor grote banken die veel kapitaal beheren, is de verleiding dan ook groot om een deel van dat kapitaal te gebruiken voor een gokje op die markten. Dit zogenaamde ‘handelen voor eigen rekening’ kan een bank in korte tijd veel geld opleveren. Vanwege hun grote reserves kunnen banken mogelijke verliezen ook makkelijker opvangen dan handelaren die met kleinere bedragen werken.

Zolang het om markten voor fysieke producten gaat, kan men zeggen dat deze gokjes nog een zeker maatschappelijk nut dienen. De markten zijn immers bedoeld om de optimale prijs voor een product te bepalen. Naarmate het financiële systeem zich verder ontwikkelde, zijn er echter steeds abstractere producten ontstaan. Veel van deze producten zijn afgeleid van de prijsontwikkeling in de reële economie en worden daarom ‘derivaten’ genoemd. Vaak gaat het om ingewikkelde constructies waarvan het niet altijd even duidelijk is waar en bij wie nu het werkelijke risico ligt. Op deze markten zijn echter enorme wisten te halen en het is dan ook niet verwonderlijk dat de grote banken vooral hierin opereren.
 

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl