“Papiergeld keert altijd terug naar haar intrinsieke waarde - en die is nul.”

Voltaire

Over de bank

De Kunst Reserve Bank is op gezet als een coöperatieve vereniging waarbij de leden de financiële en artistieke koers bepalen.

Bestuur en dagelijkse leiding

Momenteel is de coöperatie op zoek naar nieuwe bestuursleden.

De dagelijkse leiding is in handen van Ron Peperkamp die in afwachting van een nieuw bestuur tevens als voorzitter van de coöperatie optreedt.

het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor het behalen van de statutair vastgelegde doelstellingen van het experiment.

Het bestuur stelt tevens een Raad van Commissarissen aan die toezicht houdt en zo nodig adviezen verstrekt. Belangrijke beslissingen dient de directie ter goedkeuring aan deze Raad van Commissarissen voor te leggen. De jaarlijkse ledenvergadering beslist uiteindelijk over de door het bestuur en de directie voorgestelde artistieke- en financiële koers. Zie statuten Coöperatie Kunst Reserve Bank U.A.

 

 Financiering

De Kunst Reserve Bank is opgericht door kunstenaars en niet door kapitaalkrachtige investerings- of equityfondsen. Het hele project wordt ook zonder één cent subsidie uitgevoerd. Helaas gelden de zelfgeslagen Kunstwerken (nog) niet als wettig betaalmiddel. De initiatiefnemers hebben de opzet en bouw van de bank daarom geheel uit eigen zak betaald. Hierbij zijn zij geholpen door tientallen vrijwilligers, donateurs en sponsors.

Meer over de bank

 

Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl