Kleine lettertjes over de spelregels

  • De koop, verkoop of ruil van munten vindt plaats tussen partijen onderling en buiten verantwoordelijkheid van de Kunst Reserve Bank.
  • In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop.
  • Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen.
  • Met deelname aan de handel in de dealing room vrijwaart u de Kunst Reserve Bank van enigerlei vorderingen of aanspraken op schadevergoeding, verband houdende met dergelijke geschillen.
  • De Kunst Reserve Bank behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de dealing room indien u op enige wijze naar de mening van Kunst Reserve Bank in strijd met de spelregels en/of intentie van deze openbare marktplaats handelt.
Munten aangeboden Munten gevraagd Munten ruilen
Een ruiladvertentie plaatsen   
1 All
Pagina: Items per pagina:
Advertentie Adverteerder Datum
Swap Worldcoins by type Jan 13-08-2012
Kon u er niet bij zijn bij de ledenvergadering en hebt u nu de eenmalige verjaardagsmunt gemist? Browne 28-04-2013


Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl