Kleine lettertjes over de spelregels

  • De koop, verkoop of ruil van munten vindt plaats tussen partijen onderling en buiten verantwoordelijkheid van de Kunst Reserve Bank.
  • In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop.
  • Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen.
  • Met deelname aan de handel in de dealing room vrijwaart u de Kunst Reserve Bank van enigerlei vorderingen of aanspraken op schadevergoeding, verband houdende met dergelijke geschillen.
  • De Kunst Reserve Bank behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de dealing room indien u op enige wijze naar de mening van Kunst Reserve Bank in strijd met de spelregels en/of intentie van deze openbare marktplaats handelt.

Dealing room

The dealing room is an open marketplace where everybody can trade their coins. The prices of supply and demand are a good indication of the real value of the various coins. The average trade-value of all coins on a given day is therefore the exchange rate, i.e. the price for which the new coins are sold that day.

Look for:

 

Coop Art Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. +31 6 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl