“Economische voorspoed wordt gehinderd door industrieĆ«n waarvan de gevestigde belangen zo groot zijn, dat zij iedere vernieuwing verstikken. De financiĆ«le industrie is waarschijnlijk een goed voorbeeld.”

John Kay

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 26 november 2015 - 26 november 2015

Stadsleven: Big Spenders

StadslevenOnder de titel Stadsleven houdt Tracy Metz een maandelijkse live talkshow in De Balie over het leven in steden, en over Amsterdam in het bijzonder. A.s. maandag gaat het over de gevolgen van buitenlandse investeerders en supperrijken die delen van Amsterdam opkopen.

N.a.v. een eerdere nieuwsbrief waarin zijdelings de gebrekkige marktwerking rond vastgoed aan de orde kwam, is Ron Peperkamp uitgenodigd om hier iets meer over te vertellen. Het gaat dus niet over de bank, maar over de stad als investeerobject. In een korte presentatie zal onze directeur het economische principe van price-capping toelichten en een voostel doen voor een maximale vierkantemeterprijs.

Datum: maandag 30 november 2015
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Balie, Amsterdam
Informatie en kaarten op de website: stadsleven.nl

Depositobank

DepositobankIn andere nieuwsbrieven hebben we het ook wel eens gehad over het full-reserve banksysteem – oftewel banken die geen geld uitlenen maar al het geld in de kluis houden. Dit was ook het idee achter de Amsterdamse Wisselbank die hier in 1609 werd opgericht. Feitelijk de allereerste centrale bank en één van de drie belangrijke instituten die aan de wieg stonden van het moderne kapitalisme (de andere twee: de VOC en de aandelenbeurs).

N.a.v. de discussies over alle risico's van het huidige banksysteem, heeft ondernemers Richard van der Linde het plan opgevat om dit idee nieuw leven in te blazen. Hij probeert nu voldoende mensen te interesseren om samen een 100% veilige non-profit bank op te richten: ‘de Depositobank’.

Onlangs is een grote crowdfundingcampagne gestart om deze depositobank mogelijk te maken. Bij 16.000 ‘oprichters’ wordt de bank een feit. Van een Mede-oprichter wordt een éénmalige incassomachtiging gevraagd van €50, waarvoor deze een jaar lang een rekening krijgt bij de opening. Naar verwachting zal daar ongeveer een jaar voor nodig zijn. Stichting Full Reserve zal het geld alleen incasseren als aan verschillende voorwaarden, waaronder het aantal van 16.000 rekeninghouders, is voldaan.

Meer informatie op de website: www.depositobank.nl

 Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl