“Geef mij het recht om het geld van een land te creĆ«ren en controleren, dan maakt het mij niet uit wie de wetten maakt.”

M.A. Rothschild

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Juni 2013 - 13 juni 2013

Hong KongStrategie

Op de laatste jaarvergadering is de strategie voor de komende jaren besproken. Na rijp beraad is tot een bijzonder ambitieus plan besloten – namelijk om in te zetten op een internationale tour langs de grote financiële centra: Frankfurt, London, New York, Dubai en wellicht eindigend in Hong Kong.

Vanuit Nederland kunnen wij natuurlijk niet zelf geschikte locaties in die steden zoeken en inrichten. Er zal dus moeten worden samengewerkt met locale instellingen die één en ander voor ons kunnen organiseren – zoals musea en galleries. Het is echter niet de bedoeling dat de bank als een kunstproject in een museum of gallerie komt te staan: de KRB moet als een zelfstandige bank op een publieke plek blijven functioneren. Maar voor het organiseren van alle praktische zaken rond de locatie kan er wel samenwerking worden gezocht met een museum.

Zoals gezegd een bijzonder ambiteus plan – maar dat was het plan om midden op de Zuidas een eigen bank te vestigen ook...

Van AbbemuseumVan Abbemuseum

Zo'n samenwerking met een museum kunnen wij binnenkort meteen uitproberen. Het Van Abbemuseum in Eindhoven heeft namelijk aangeboden om de Kunst Reserve Bank voor enige tijd bij het museum te plaatsen. Het monetaire experiment biedt het museum de gelegenheid om een breder publiek kennis te laten maken met een nieuwe vorm van kunst die zich expliciet op de samenleving richt. Ook de gemeente Eindhoven is enthousiast en hoopt met dit bijzondere project in de openbare ruimte meer bezoekers (en Eindhovenaren) naar het museum te trekken.

Met het museum en de gemeente Eindhoven werken wij nu aan een concreet plan. Inmiddels hebben wij verschillende locaties om en nabij het museum bekeken. De beste plek blijkt toch gewoon pontificaal, midden in de tuin van het museum. Deze ligt namelijk aan een drukke verkeersweg waar ook veel fietsers en wandelaars langskomen. Met de Dienst Groenvoorziening van de gemeente Eindhoven wordt nu bekeken hoe één en ander in die tuin is te realiseren. Omdat de beschikbare ruimte veel kleiner is dan op de Zuidas, zal de vormgeving van de bank namelijk moeten worden aangepast. De beeldbepalende ingrediënten blijven echter het pershuis, de kluis en het loket.

Wij streven ernaar aan het einde van de zomer te verhuizen zodat de KRB begin september feestelijk kan worden heropend. Het is de bedoeling dat de bank vervolgens 6 maanden bij het Van Abbemuseum blijft staan.

Bouwfonds

Tot nu toe hebben wij ons op de Zuidas vooral op de financiële sector gericht. Dat publiek blijkt erg geïnteresseerd in de monetaire achtergrond van de bank, maar toch iets minder in kunst. Veel mensen op de Zuidas kunnen de (kunst)waarde van de reservemunt moeilijk inschatten en realiseren zich niet dat ze voor een relatief gering bedrag een uniek kunstwerk kunnen bemachtigen. Zodoende is de omzet is het afgelopen jaar vrij bescheiden geweest: genoeg om te bank te laten voortbestaan, maar te weinig om reserves op te bouwen voor nieuwe investeringen. Met een tijdelijke plaatsing bij het Van Abbemuseum hopen wij een nieuw publiek te bereiken en daarmee ook de omzet te vergroten.

Maar daarvoor moet de bank dus wel eerst verhuizen en zonder reserves wordt dat een moeilijk verhaal. Voor de financiering van de verhuizing zal de bank daarom een bouwfonds openen. Binnenkort volgt een aparte nieuwsbrief met uitgebreide informatie over dit bouwfonds en de verhuizing.

Denken over geld en waarde

Schrijvers en kunstenaars kennen het fenomeen: ideeën zweven in de lucht en iedereen kan ze gewoon plukken voor zijn eigen werk. Rond de tijd dat bij ons het plan ontstond voor een project over geld en waarde – inmiddels ruim 6 jaar geleden – vatte de filosoof Karim Benammar het plan op om alle filosofische en economische ideeën over geld en waarde eens op een rijtje te zetten.

Waar onze fascinatie met de fundamentele krachten van de economie leidde tot een monetair experiment in de vorm van een wisselbank, groeide die van Benammar uit tot een bundel teksten, getiteld 'Denken over Geld en Waarde'. Dit had natuurlijk net zo goed de ondertitel van ons project kunnen zijn. Het belangrijkste doel van de Kunst Reserve Bank is immers om een breed publiek te laten nadenken over de essentiële rol van geld (en kunst) in onze samenleving.

Het brede publiek is ook precies voor wie de bundel van Karim Benammar is bedoeld. Nu hebben wij de afgelopen jaren eindeloos veel boeken en artikelen over geld, geldcreatie en monetaire systemen gelezen en deze bundel vat alle interessante ideeën van die boeken op een perfecte wijze samen.

Denken over Geld en WaardeIn 23 sleutelteksten van zeer uiteenlopende filosofen, economen en historici, weet Benammar de kern van het geldsysteem haarscherp naar voren te halen. De teksten zijn dikwijls slechts 1 of 2 pagina's lang en belichten elk een bepaald aspect van de relatie tussen geld en waarde. Het zijn echter beslist geen droge, academische beschouwingen. Je proeft de actualiteit die Benammar er bij het samenstellen in heeft willen stoppen. Op de achtergrond speelt namelijk de belangrijke transitie die wij momenteel meemaken: van een traditionele economie die uit gaat van schaarste, naar een systeem dat beter is toegerust op de overvloed waarin een groeiend deel van de wereldbevolking feitelijk leeft. Dit laatste dwingt ons om keuzes te maken. Dat geldt voor ieder van ons als individu, maar ook voor het soort geld waarop wij de economie willen laten functioneren.

Kortom: deze bundel hoort thuis op het nachtkasje van alle mede-eigenaren van de Kunst Reserve Bank. Een echte aanrader!

Denken over geld en waarde
isbn: 9789073040090
€ 19,50
te bestellen bij uitgever Parrèsia
 

Ted NotenA.s. zaterdag 15:00 uur: eerste muntslag Ted Noten

Zaterdagmiddag is de bank weer open voor de feestelijke eerste muntslag van de bekende kunstenaar en sierradenmaker Ted Noten. I.v.m. de diamanten die in de eerste munt worden geslagen, is extra bewaking aangevraagd. De munt wordt echter gewoon voor de dagkoers gewisseld. De bank accepteert alle reguliere valuta maar er is ook een pinautomaat aanwezig.

Tot a.s. zondag zijn de munten van Erik van Lieshout nog te bestellen op de website. Daarna is deze emissie echt voorbij en kunt u deze munten alleen nog via de handel in de dealing room proberen te bemachtigen.

 Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl